Dotace na péči o válečné hroby MOCR pro rok 2023

  • od

Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně  vynaložených nákladů na stavební část realizace akce. Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. Kč.

Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.

Termín k elektronickému podání žádostí je stanoven od 1. 11. 2021 00:01 hodin do 31. 1. 2022 23:59.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *