Cimiterium.cz
Databáze hřbitovů

Webová databáze hřbitovů Cimiterium.cz

Cílem projektu webové databáze – www.cimiterium.cz  je shromažďovat informace ke hřbitovům, zejména k těm, kde odpovědnost správců při jejich záchraně nebo údržbě není příliš velká, či ke hřbitovům, kterým hrozí zánik nebo již historicky zanikly. A napomoci tak možná i k jejich záchraně.

V současné době je v databázi evidováno přes 5.600 hřbitovů na území celé České republiky. Databáze je průběžně doplňována především o fotografie současného stavu hřbitovů či o data spojená s popisem vybavení hřbitovů. 

Samostatnou kapitolou je dohledávání hřbitovů zaniklých nebo opuštěných, které nejsou evidovány v žádném z oficiálních seznamů hřbitovů a pohřebišť v České republice.

Databáze je zpracovávána od roku 2013.

Více informací na www.cimiterium.cz


© Omni Cimiterium z.s.
Terronská 958/61, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 734 780 928 / E-mail: info@omnicim.cz