Cimiterium.cz
Databáze hřbitovů

Webová databáze Historické hřbitovy

Cílem projektu webové databáze Historické hřbitovy je shromažďovat informace ke hřbitovům, zejména k těm, kde odpovědnost správců při jejich záchraně nebo údržbě není příliš velká, či ke hřbitovům, kterým hrozí zánik nebo již historicky zanikly. A napomoci tak možná i k jejich záchraně.

V současné době je v databázi evidováno přes 5.800 hřbitovů na území celé České republiky. Databáze je průběžně doplňována především o fotografie současného stavu hřbitovů či o data spojená s popisem vybavení hřbitovů. 

Samostatnou kapitolou je dohledávání hřbitovů zaniklých nebo opuštěných, které nejsou evidovány v žádném z oficiálních seznamů hřbitovů a pohřebišť v České republice.

Databáze je zpracovávána od roku 2013.

Více informací na www.cimiterium.cz


© Omni Cimiterium z.s.