Naše služby

Architektonické studie, projekční činnost (více informací ZDE)

 • Architektonické studie pro revitalizaci hřbitovních areálů nebo památek
 • Projektové dokumentace pro stavební řízení
 • Vizualizace studií
 • Stavební rozpočty
 • Inženýrská činnost pro vlastní projekty

Projektové a dotační poradenství v oblasti hřbitovů a památek 

 • Vyhledávání vhodných dotačních titulů
 • Zpracování žádostí o dotace vč. kompletace požadovaných podkladů
 • Administrace dotačních projektů
 • Studie proveditelnosti, využitelnosti 
 • Provozní, ekonomické a finanční modely u velkých projektů obnovy památek

Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad

Zaměřujeme se především na zničené, kompletně zarostlé staré hřbitovy s rozpadlými nebo rozbitými hrobovými místy a hrobkami, na hřbitovy opuštěné nebo nevyužívané, zarostlé parky, opuštěné zahrady apod.

 • Vyčištění plochy hřbitova od náletů nebo nevhodných dřevin
 • Odstranění náletů a křovin z ploch hrobových míst a hrobek
 • Sekání a sběr trávy motorovou sekačkou, obsekání hrobových míst a inventáře hřbitova strunou
 • Sekání přerostlé trávy a křovin křovinořezem
 • Vyčištění hřbitovní zdi od náletů a plevele

Obnova starých, historických náhrobků

 • Obnova starých, historických náhrobků poškozených dlohodobou neúdržbou nebo vandalstvím
 • Vykopání a vyzvednutí povalených náhrobků z náletů, humusu a jiných nánosů
 • Zajištění náhrobků hrozících pádem
 • Čištění náhrobků
 • Obnova nápisových desek a nápisů

Pasportizace hřbitova (více informací ZDE)

Pasport hřbitova je základním nástrojem správce hřbitova pro efektivní správu hřbitova.

Pasport hřbitova obsahuje přehlednou evidenci a stav všech hrobových míst, jejich lokalizaci a zaměření včetně informace o samotných zemřelých převzatých z dohledaných náhrobků. Kompletní soubor informací získaných při pasportizaci umožňuje správci majetku jeho efektivní využití, plánování nákladů na jeho údržbu či obnovu a zjištění škod při jeho poškození nebo odcizení. Rozsah a vedení pasportu hřbitova odpovídá příslušným ustanovením zákona o pohřebnictví (§ 20, 21). 

Realizace pasportu zahrnuje:

 • Vytvoření webové mapové aplikace umožňující vedení evidence hřbitova, vedení hřbitovní knihy, evidence poplatků za hrobová místa, generování nájemních smluv či zobrazování fotografií a prostřednictvím internetu i poskytnutí informací o hřbitově veřejnosti
 • Přepis údajů z dohledaných náhrobků, databáze pohřbených
 • Zakreslení hrobových míst a dalších objektů
 • Pořízení fotodokumentace hrobových míst
 • Zjištění skutečných rozměrů (plochy) každého hrobu, srovnání se smluvní evidencí
 • Určení stavu hrobových míst, návrhy na úpravu
 • Propojení evidence hrobových míst s evidencí nájemních smluv, nebo míst bez nájemní smlouvy
 • Křížová kontrola stávající evidence pohřebiště, evidence nájemních smluv, evidence poplatků, kontrola rozměrů hrobových míst a rozměrů ve smlouvách ad.

a další kroky

Kulturně-historické rešerše

 • Kulturně historické rešerše hřbitova a pohřbených osobností
 • Informační materiály v rámci tzv. „Dark turistiky“.

© Omni Cimiterium z.s.