Omni Cimiterium
Péče o hřbitovy

Péče o hřbitovy, oprava hrobů a hrobek, rozptylová loučka, pasport hřbitova, studie revitalizace ad.

Péče o hřbitovy dnes zahrnuje poměrně rozsáhlou agendu, pro jejíž zvládnutí můžeme nabídnout naše služby:

  • údržba nebo obnova hřbitovů
  • pasportizace hřbitovů
  • architektonické studie revitalizací, rozšíření a následné projekty ke stavebnímu řízení
  • pasportizace hřbitovů
  • dotační poradenství
  • realizace rozptylových nebo vsypových louček
  • mobiliář
  • obnova původních cest
  • nové využití márnic
  • úprava zeleně, odstranění náletů
  • opravy hrobových míst, náhrobků, hrobek, pomníků

Ministerstvo kultury
Havarijní program
Blíží se termín podání žádosti pro projekty obnovy KP v havarijním stavu
Termín – do 31.1.2024

Královéhradecký kraj
Do 29.11.2023 je možné podávat žádosti o dotaci v programu Obnovy památkového fondu

Ústecký kraj
KÚ vyhlásil termín výzvy pro programy Obnovy drobných památek a Obnovy kulturních památek
Termín – do 12.1.2024

Dotace podrobně 

Využíváme Informační a dotační servis Monumentis

Nový hřbitov v Suchdole v Praze 6

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava vznikly na základě výsledků architektonické soutěže, projekt zpracovali MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka z projekční kanceláře STUDIO OBJEKTOR. Stavbu provedla…

Rozšíření hřbitova města Šlapanice

Současný hřbitov města Šlapanice je již téměř zaplněn. Z tohoto důvodu se město rozhodlo rozšířit stávající hřbitov.  U zadní části hřbitova byla vytvořena nová parkovací stání…


© Omni Cimiterium z.s.
Tel.: +420 734 780 928 / E-mail: info@omnicim.cz