Omni Cimiterium
Péče o hřbitovy

Hřbitovy jako svědkové dějin, jako místo pro živé i mrtvé

Naší snahou a smyslem naší činnosti a služeb je vrátit důstojnou podobu opuštěným nebo zničeným hřbitovům, pomoci vlastníkům a správcům s jejich obnovou nebo údržbou. Péče o hřbitovy dnes zahrnuje poměrně rozsáhlou agendu, s jejíž realizací můžeme pomoci.

Volně ke stažení – Občasník Hřbitov III-2021                                                                                                                                                                   Pasportizace hřbitovů

Hřbitovy v dnešním světě

Hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a historie místa, obcí, měst a regionů.

Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé země. Jsou to místa kolektivní paměti společnosti, místa, kde mohou lidé vzpomínat na minulost. Místa, která představují způsob života společnosti a její vztah k hodnotám, které zanechaly předchozí generace. Jsou prostorem, kde se setkává minulost a přítomnost, místem, kde doslova kráčejí dějiny a kde se zastavily. Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Je to místo pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží.

Hroby a hrobky, u kterých z historických důvodů vypršelo právo užívání, nemají být bez naléhavého důvodu odstraňovány, ale zachovány do té doby, než bude místo potřebné pro nové pohřbení. Na památku mrtvých, kteří byli pohřbeni na bývalých hřbitovech (např. hřbitovech zaniklých obcí), mají být tyto hřbitovy anebo jejich části proměněny v památná místa.

Pokud to není možné, má být v areálu bývalého hřbitova postaven památný symbol (pamětní kříž, pamětní kámen, boží muka apod.). Tato památná místa a symboly by měla každá obec, na jejímž území bývalý hřbitov leží, udržovat v dobrém stavu. Hřbitovy jsou vizitkou obce, města i země.

Historický význam mají hroby nadregionálně důležitých osobností, ale i hroby místních pozoruhodných zemřelých, jako např. starostů, učitelů, básníků, stavitelů, kněží. Historický význam mají dále hroby, které jsou typické pro kulturní cítění své doby nebo regionu, nebo vynikají pozoruhodnými nápisy. 

V Čechách měly vždy svou tradiční atmosféru a monumentalitu, kterou však postupem času v posledních desetiletích kousek po kousku ztrácejí.

Dotace aktuálně

Dotace MZE

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje dotační výzvu na opravy sakrálních staveb, např. křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Termín 1.2.-19.2.2021

Více informací k dotacím »

Databáze hřbitovů

Databáze hřbitovů v České republice
http://cimiterium.cz.

Na pohřbu stále omezený počet pozůstalých

Pohřebních obřadů konaných ve vnitřních i vnějších prostorách se může od 3. května 2021 zúčastnit pouze 15 osob. Vyplývá to z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví…

K repatriaci těl jako zdravotní služby

Náklady za převoz těl zemřelých pacientů zpět do vlasti v souvislosti s poskytováním přeshraničí zdravotní péče z důvodu přetíženosti zdravotnictví hradí pozůstalým Ministerstvo zdravotnictví, a…

© Omni Cimiterium z.s.