Program Plzeňského kraje pro obnovu KP pro rok 2022

  • od

Dotace jsou určeny na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Žádost podává vlastník kulturní památky. V případě kulturní památky ve spoluvlastnictví podává žádost jen jeden ze spoluvlastníků, a to za souhlasu ostatních formou čestného prohlášení. Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí nebo společenství vlastníků.

Termín uzávěrky je 21.2.2022.

Maximální výše dotace je 1 mil. Kč. Vlastní podíl žadatele je minimálně 20% z celkových nákladů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *