Program na obnovu KP Ústeckého kraje pro rok 2022

  • od

Program je určen na záchranu a obnovu kulturních památek na území Ústeckého kraje.

Jedná se o památky – Jedná se o památky uvedené v seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, památky s mezinárodním statusem (UNESCO), dále ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech), ostatní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku). 

Minimální výše poskytované dotace činí 50.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce. Maximální výše poskytované dotace činí 1.250.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce. Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Žadatel musí být vlastníkem kulturní památky.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 14.01.2022 do 02.02.2022. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *