Program na obnovu drobných památek Ústeckého kraje pro rok 2022

  • od

Program je zaměřen na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2022.

Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku.

Předmětem podpory nejsou význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické pamětní desky, pomníčky, kříže na hřbitovech apod.

Minimální výše poskytované dotace činí 30 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce. Maximální výše poskytnuté dotace činí 200 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom  kalendářním roce.

Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Spoluúčast příjemce činí nejméně 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 14.01.2022 do 02.02.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *