Program MZE pro obnovu venkovských prvků pro rok 2022

  • od

Program je určen na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Lhůta pro podání žádosti je od 1.2. do 18.2.2022 nebo do vyčerpání alokace programu.

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu. Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč, maximální činí 300 000 Kč. Dotace se poskytuje zpětně, tzn. po uhrazení veškerých nákladů projektu. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *