Nový hřbitov v Suchdole v Praze 6

  • od

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava vznikly na základě výsledků architektonické soutěže, projekt zpracovali MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka z projekční kanceláře STUDIO OBJEKTOR.

Stavbu provedla v letech 2021 a 2022 společnost EKIS s.r.o.

Na suchdolském hřbitově je prostor jak pro klasické formy pohřbívání, tak i pro ty moderní.

Pro ukládání rakví je možné využít běžné hroby a dvojhroby, urny je možné ukládat do kójí v kolumbáriu, do urnových hrobů anebo i do klasických hrobů pod krycí desku. Do hrobu je možné po dobu trvání tlecí doby, která je 10 let, umístit pouze 2 rakve, jedna na dno hrobu, druhá pak nad ni. U dvojhrobu při zachování stejného principu až 4 rakve. V kóji v kolumbáriu je prostor pro 4 urny. Do urnového hrobu je možné ukládat větší počet uren, záleží na velikosti schránky na urny.

V areálu zahrad se hřbitovem je dále možné pohřbívat zpopelněné ostatky do vsypové loučky nebo ke kořenům v háji vzpomínek a dále také rozptylovat na rozptylové loučce.

Středem celého areálu prochází cesta ke kapli sv. Václava a Kozím hřbetům, na sever od ní se kromě kaple nachází rozptylová loučka a háj vzpomínek. Oplocená část hřbitova je na jih od cesty a zde jsou klasické hroby a vsypová loučka. Tato část je podélně rozdělena centrální pěšinou  na severní a jižní část. 

Náhrobní zídky z litého betonu člení hřbitov na sekce, ve kterých jsou postupně vymezována jednotlivá hrobová místa pro hroby, dvojhroby a urnové hroby. 

Kaple sv. Václava slouží jako obřadní síň ke smutečním, bohoslužebným a svatebním obřadům a dále jako prostor k pořádání koncertů, výstav a podobných kulturních akcí.

Provozovatelem veřejného pohřebiště Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava je městská část Praha-Suchdol.

Zdroj: MČ Praha 6 – Suchdol

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *