První ucelená studie o soudobém pohřebnictví

  • od

MMR, 22.12.2021 ן 

Kniha renomované socioložky Olgy Nešporové nazvaná jednoduše Funerary Practices in the Czech Republic představuje první ucelenou studii o českých pohřebních zvyklostech, která byla vydána v angličtině. Podává zevrubný popis historického vývoje pohřebních tradic a zvyků v českých zemích od počátku 20. století do současnosti. Kniha osloví multidisciplinární publikum, včetně těch, kteří se zabývají kulturní antropologií, historií, sociologií a architekturou.

Česká pohřební praxe se dnes vyznačuje velmi vysokou mírou kremace, převahou sekulárních pohřbů a rostoucí oblibou kremace bez pohřebního obřadu. Tato kniha kombinuje zkoumání dlouhodobého vývoje i nedávných změn a zasazuje tyto současné praktiky do širšího historického kontextu a poukazuje na složité náboženské, politické a kulturní faktory, které pohřební tradice v průběhu času ovlivňovaly. Nešporová upozorňuje na to, do jaké míry pohřební kulturu formovalo bouřlivé politické pozadí 20. století, přičemž se zaměřuje zejména na kremační hnutí a nárůst popularity civilních pohřbů v období komunismu. Kniha zkoumá dobový právní rámec české pohřební praxe, typické pohřby, pohřební místa a pietní praktiky a nejnovější vývoj české pohřební praxe.

 

Název knihy: Funerary Practices in the Czech Republic
Autor: Olga Nešporová, Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic
Formát: Paperback
ISBN: 9781789731125
Publikováno: 4. prosince 2020
Vydavatel: Emerald Publishing Limited
Rozsah: 184 stran – 129 x 198 mm

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 22.12.2021 ן 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *