Dotace pro oblast pohřebnictví na jednání prac. skupiny MMR

  • od

Informace o možnostech dotací pro oblast pohřebnictví na 7. jednání pracovní skupiny MMR pro pohřební a kremační služby.

O dotacích, jejichž příjemci se mohou stát subjekty působící v pohřebnictví, přítomné informoval Ondřej Koníček z Agentury pro podnikání a inovace. Upozornil, že Česká republika se nyní nachází na přechodu mezi programovými obdobími, jelikož končí Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. První výzvy v rámci chystaného nového Operačního programu s názvem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost mohou zájemci o dotace očekávat zhruba v druhé polovině roku 2022.

Podle sdělení Ondřeje Koníčka budou moci podnikatelé v pohřebnictví čerpat podporu např. z programů zaměřených na úspory energií i zavádění nízkouhlíkových technologií. Finanční pomoc bude možné využít mimo jiné na modernizaci a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu i tepla a stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, dále na realizaci projektů zaměřených na využití odpadních energií či na opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov. Podporu bude možné čerpat na solární ohřev, tepelná čerpadla, instalaci akumulace elektrické energie a zřejmě také na pořízení elektromobilů určených pro převoz těl zemřelých.

Přesné vymezení podporovaných aktivit i okruhu žadatelů a konečné podmínky pro udělení dotací budou známy v okamžiku vyhlášení jednotlivých výzev v příštím roce.

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 9.září 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *