Rozšíření hřbitova města Šlapanice

  • od

Současný hřbitov města Šlapanice je již téměř zaplněn. Z tohoto důvodu se město rozhodlo rozšířit stávající hřbitov. 

U zadní části hřbitova byla vytvořena nová parkovací stání (50 míst). V nové části hřbitova bude i kolumbárium a malé náměstíčko. Proběhne i výsadba nové zeleně. 

Stavební práce byly zahájeny v únoru 2023. Předmětem stavby je vytvoření nových hrobových míst, demolice stávajícího domku technického zázemí a výstavba nového technického zázemí, výstavba nových kolumbárií podél stávající zdi mezi starým a nových hřbitovem, výsadba zeleně a nové stromové aleje. 

Předpokládané ukončení stavby je podzim 2023.

Zdroj: TZ Město Šlapanice, 8.9.2023