Rekonstrukce hranického hřbitova má letos končit

  • od

Město Hranice, 25.1.2022 ן 

Několikaletá rekonstrukce hranického hřbitova, která byla zahájena v roce 2017, se chýlí ke konci. Práce na hřbitově se přesunuly do starší, dolní části a měly by skončit v říjnu letošního roku.

Letos jsou na řadě inženýrské sítě, zejména kanalizace a rozvody elektřiny, dále veřejné osvětlení a hlavně nové cesty. Popraskaný, zvlněný a rozbitý asfalt zmizí a bude nahrazen žulovými kostkami. Vyměněn a doplněn bude mobiliář, dojde také k úpravě a výsadbě zeleně.

Loni doznal změn urnový háj v horní části hřbitova, kde se budovaly komunikace i inženýrské sítě, jako voda, elektrika, veřejné osvětlení a kolumbárium.

Kromě cest na hřbitově, mobiliáře, osvětlení a odvodu vod, jak dešťových, tak splaškových je na hranickém městském hřbitově nutné vyřešit například i zeleň.

V předchozích letech se opravila ohradní zeď hřbitova, místo staré zdi v zadní části hranického hřbitova, vyrostla zeď nová. Hřbitov také dostal nové brány. Byla zbourána bývalá márnice. Také se vybudovala dešťová kanalizace v Hřbitovní ulici a v této ulici se upravila parkovací místa. V horní části starého hřbitova po levé straně (z pohledu od hlavního vstupu) vznikl prostor s epitafními deskami a posypová loučka.

Město Hranice, 25.1.2022