Další etapa revitalizace hřbitova Všech svatých v Kutné Hoře

  • od

Na hřbitově Všech svatých v České ulici v Kutné Hoře byla zahájena další etapa revitalizace hřbitova, která zahrnuje výstavbu nových cest. Zároveň s tím bude pokračovat i oprava poslední třetiny dělicí zdi mezi novou a starou části hřbitova.

Zhotovitelem nových cest jsou Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o. Povrchy svažitých úseků budou zhotoveny z kamenné dlažby a horizontální úseky mlatové. Stavbou cest dojde k zapojení připravených liniových žlabů a k zprovoznění dalších úseků již vybudované dešťové kanalizace. 

Jedním z hlavních záměrů revitalizace hřbitova je řízené odvádění co největšího množství dešťových vod do vsakovacích nádrží usazených pod terénem za ohradní zdí areálu hřbitova. Jelikož to byla především voda z intenzivních dešťů, která po mnoho let poškozovala povrchy cest, devastovala ohradní zeď a páchala škody na hrobových příslušenstvích mnoha uživatelů.

Zdroj: Kutná Hora, městský zpravodaj, 12.4.2023