Ústecký kraj – Program na obnovu kulturních památek

  • od

Výzva pro rok 2024 – 2.-12.1.2024 ▪

Program je určen na záchranu a obnovu kulturních památek na území Ústeckého kraje.

Jedná se o památky – Jedná se o památky uvedené v seznamu ohrožených nemovitých památek, národní kulturní památky, památky s mezinárodním statusem (UNESCO), dále ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů: statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech), ostatní movité i nemovité kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku). 

Základní podmínky:

Minimální výše poskytované dotace činí 50.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
Maximální výše poskytované dotace činí 1.250.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce. 
Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů projektu. 
Žadatel musí být vlastníkem kulturní památky.

Pro rok 2024 je stanovena lhlta pro podání žádosti o dotaci v termínu 2.-12.1.2024. 

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz