Plzeňský kraj – Program pro obnovu kulturních památek

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 leden/únor 2023 ▪

Program je určen na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Základní podmínky:

Žádost podává vlastník kulturní památky.
Žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a obce, příp. dobrovolné svazky obcí nebo společenství vlastníků.
Maximální výše dotace: 1.000.000 Kč v případě nemovitých kulturních památek.
Maxminlní výše dotace: 80% z uznatelných nákladů projektu

Termín uzávěrky je obvykle ke konci února daného roku.
Maximální výše dotace je 1 mil. Kč.
Vlastní podíl žadatele je minimálně 20% z celkových nákladů.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz