Pardubický kraj – Program obnovy venkova

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 – prosinec 2023 ▪

Na oblast hřbitovů je zaměřen Dotační podtitul 1 Program obnovy venkova 2023+.

Dotační titul 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce:

– obecní úřady, základní a mateřské školy, víceúčelová a kulturní centra pro volnočasové
aktivity, knihovny, obytné budovy, hasičské zbrojnice, tělovýchovná zařízení, sportoviště,
čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobné sakrální stavby a případné další stavby
ve vlastnictví obce,
– oprava, obnova, výstavba či rekonstrukce budovy nebo stavby (např. obecního úřadu/radnice,
školské zařízení sportovní a kulturní zařízení),
revitalizace a obnova veřejných prostranství (náves, odpočinkové zóny, liniová zeleň,
hřbitovy, venkovní místa pro setkávání s občanů), včetně mobiliáře (parkové lavičky,
odpadkové koše, nádoby na květiny, stojany na kola, pítka, kašny a veřejné přístřešky),
herní
prvky pro dětská hřiště technika na údržbu zeleně,
– výměna sloupů veřejného osvětlení a svítidel, rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu,
– rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu zajištění dostupnosti, oprava povrchu
komunikací, oprava a výstavba chodníků, odstavných ploch a parkovišť,
– zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů, nákup sběrných nádob a kontejnerů,
zařízení na drcení odpadu, výstavba zpevněné plochy včetně oplocení,

Základní podmínky:

Žadatelem může být obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000, nebo o obec s počtem obyvatel větším než 2 000, která však může žádat o podporu pouze pro projekt týkající se výlučně místní části s počtem obyvatel nejvýše 700.
Maximální výše dotace je 1.000.000 Kč. 
Výše dotace v % celkových nákladů projektu je:
– u obce uvedené v příloze č. 1 a obcí do 100 obyvatel 100 % z celkových uznatelných výdajů,
– u obcí od 101 do 300 obyvatel maximálně 60 % z celkových uznatelných výdajů,
– u obcí od 301 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
Žadatel může v rámci dotačního titulu 1 podat pouze jednu žádost.
Pokud je žadatelem obec, která má pět a více místních částí, může takový žadatel podat dvě žádosti, přičemž každá se musí týkat jiné místní části.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz