Liberecký kraj – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 –  leden/únor 2024 ▪ 

Program je zaměřen na:

  • Zachování a obnova movitých a nemovitých kulturních
    památek na území Libereckého kraje
  • Restaurování kulturních památek


Základní podmínky:

Minimální výše dotace je 40.000 Kč, maxminální výše dotace je 350.000 Kč.
Maximální výše dotace: 70 % ze způsobilých nákladů.
Minimální výše spoluúčasti žadatele při souběžné dotaci od MKCR: 15 %
Žadatel může podat pouze 1 žádost.
Termín realizace projektu: 1.2.2022-30.6.2024

Výzva je obvykle otevřena na přelomu ledna/února. Pro rok 2023 byla otevřena od 2.1. do 15.2.2023.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz