Liberecký kraj – Program obnovy venkova

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 – leden/únor 2024 ▪

Z Programu obnovy venkova Libereckého kraje je na oblast památkových objektů zaměřen dotační podtitul:
Dotační podtitul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
Dotační titul 9 – Válečné hroby

Dotační podtitul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Program zahrnuje:
1. budovy obecních a městských úřadů
2. školy
3. mateřské školy
4. tělovýchovná zařízení
5. kulturní zařízení
6. zdravotnická zařízení
7. zařízení sociální péče
8. požární nádrže
9. venkovské prodejny
10. hřbitovy
11. čekárny na zastávkách hromadné dopravy
12. dětská hřiště a sportoviště
13. veřejný rozhlas
14. veřejné záchodky
15. přístřešky, budovy pro obecní

Základní podmínky:

Vhodný žadatel: pouze venkovské obce v Libereckém kraji definované ve Strategii rozvoje LK 2021-2027 (obec, městys, město v územním obvodu Libereckého kraje).

Výše dotace je:
• pro obce do 300 obyvatel – maximálně 70% celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 400 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu
• pro obce do 1000 obyvatel – maximálně 60% celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 300 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu
• pro obce nad 1 000 obyvatel – maximálně 50% celkových uznatelných nákladů projektu, maximálně však 300 000 Kč u neinvestičního a investičního projektu. 

Dotační titul 9 – Válečné hroby

Dotace je určena na údržbu a úpravu válečného hrobu, pamětní desky, pomníku, památníku nebo obdobného symbolu, včetně běžné údržby válečného hrobu, jeho okolí a přístupu k němu v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb, o válečných hrobech a pietních místech, který je ve vlastnictví dotčené obce.

Základní podmínky:

Příjemcem dotace můžou být pouze Venkovské obce v Libereckém kraji definované ve Strategii rozvoje LK 2021-2027 (obec, městys, město v územním obvodu Libereckého kraje).
Dotaci lze poskytnout ve výši max. 70% celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 25 000 Kč.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz