Královéhradecký kraj – Program obnovy venkova

  • od

Výzva pro podání žádosti pro rok 2024: 6.12.2023 – 31.1.2024 ▪ 

Rok 2024

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje je určen pro obce, která mají méně než 3.000 obyvatel.

Oblasti podpory:

– Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
– Modernizace prostorového vybavení knihoven
– Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
– Nakládání s odpady

Základní podmínky:
Žadatelem může být obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31.12.2022 méně než 3.000 obyvatel.
Doba realizace_ 1.1.2024-30.11.2025.
Výše dotace je minimálně 50.000 Kč, maximálně 1.200.000 Kč.
Spoluúčast žadatele je 50 %.

Výzva k podání žádosti je otevřena od 6.12.2023 do 31.1.2024 (14:00).

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz