Královéhradecký kraj – Program obnovy venkova

  • od

Předpoklad výzvy – prosinec 2022 – leden 2023 ן Aktuálně neotevřena ן 

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje je určen pro obce, která mají méně než 3.000 obyvatel.

Oblasti podpory:

– Obnova památkového fondu
– Občanské vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
– Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
– Nakládání s odpady

Doba realizace je dva kalendářní roky s datem dokončení do 30.11. druhého roku. Výše dotace je v případě obnovy památkového fondu od 30.000 Kč do 500.000 Kč, v oblasti veřejného prostranství až 1.200.000 Kč. Spoluúčast žadatele je 50 %.

Výzva je obvykle vyhlašována v prosinci předcházejího roku do konce ledna daného roku. 

Pro více informací nás kontaktujte.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz