Královéhradecký kraj – Program obnovy venkova

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad pro 2024 – prosinec 2023 – leden 2024 ▪ 

Rok 2024

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje je určen pro obce, která mají méně než 3.000 obyvatel.

Oblasti podpory:

– Občanské vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura

Základní podmínky:
Žadatelem může být obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31.12.2021 můně než 3.000 obyvatel.
Doba realizace je dva kalendářní roky s datem dokončení do 30.11.2025.
Výše dotace je minimálně 50.000 Kč, maximálně 1.200.000 Kč.
Spoluúčast žadatele je 50 %.

Výzva k podání žádosti je otevřena obvykle od prosince do ledna (pro rok 2023 od 7.12.2022 do 25.1.2023 14:00).

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz