Královéhradecký kraj – Obnova památkového fondu

  • od

Předpoklad výzvy – listopad 2022 ן Aktuálně neotevřena ן  

Program Královéhradeckého kraje je určen na:

– Stavební obnova památkového fondu
– Restaurování památkového fondu
– Podpora průzkumů NKP a KP
– Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách

Realizace projektu je možná ve dvou kalendářních letech s dokončením obvykle do 30.11.2023. Žadatelem může být pouze vlastník objektu. Žadatelem nemůže být obec, která má méně než 3.000 obyvatel. 

Dotace může být využita na obnovu střech, zajištění statiky objektu, obnovu výplní otvorů, obnovu fasády, odvodnění objektu, restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných prvků a průzkumy kulturních památek.

Spoluúčast žadatele je 50 %. Minimální výše dotace je 30.000 Kč, maximální 500.000 Kč.

Výzva je obvkle vyhlašována v průběhu listopadu předcházejícho roku (pro rok 2022 byla 23.11.2021).

Pro více informací nás kontaktujte.

 

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz