Královéhradecký kraj – Obnova památkového fondu

  • od

Výzva pro podání žádostí pro 2024: 17.10.-29.11.2023 ▪ 

Rok 2024

Program Královéhradeckého kraje je určen na:

– Stavební obnova památkového fondu
– Restaurování památkového fondu
– Podpora průzkumů NKP a KP
– Obnova neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách
– Obnova národních kulturních památek

Základní podmínky:
Realizace projektu je možná ve dvou kalendářních letech do konce listopadu druhého roku. 
Žadatelem může být pouze vlastník objektu.
Minimální výše dotace 30.000 Kč, maximální 500.000 Kč, v případě národních kulturních památek 800.000 Kč.
Výše dotace je maximálně 75% uznatelných nákladů.

Dotace může být využita na obnovu střech, zajištění statiky objektu, obnovu výplní otvorů, obnovu fasády, odvodnění objektu, restaurování výtvarných a umělecko-řemeslných prvků a průzkumy kulturních památek.

Výzva je obvykle vyhlašována v průběhu října / listopadu předcházejícho roku. 
Pro rok 2024 vyhlášena lhůta: 17.10.-29.11.2023.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

 

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz