Kraj Vysočina – Obnova venkova

  • od

Výzva pro rok 2023 otevřena ▪ Termín podání žádosti 1.2.-31.5.2023 ▪

Rok 2023

Program na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku. Účelem programu je zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv.

Z programu je možné získat dotaci na opravy a rekonstrukce objektů:
radnice, školy, tělovýchovná zařízení a sportoviště, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobná architektura, úpravy veřejných prostranství vč. drobného mobiliáře, obnova a zřizování veřejné zeleně, pěší stezky a chodníky a další.

Základní podmínky:
Žadatelem mohou být obce na území Kraje Vysočina. V obci do 1 500 obyvatel může být projekt realizován kdekoliv na jejím území. V obci nad 1 500 obyvatel může být realizován pouze v samostatné části, která nesmí být stavebně propojena s mateřskou obcí.
Minimální výše dotace je 30.000 Kč, maximální výše dotace je 150.000 Kč.
V rámci jednho kola Programu může žadatel podat pouze jednu žádost.
Minimální podíl příjemce dotace je 40% celkových nákladů projektu.
Projekt může být zahájen nejdříve 1.1.2023 a ukončen nejpozději do 31.12.2023.

Výzva programu je otevřena od 1.2. do 31.5.2023. 

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz