Karlovarský kraj – Program na obnovu kulturních památek

  • od

Předpoklad výzvy – říjen 2022 ן Aktuálně neotevřena ן  

Dotační program je zaměřen na realizaci projektů záchrany, obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů a památkově hodnotných movitých věcí na území Karlovarského kraje.

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba – OSVČ, obec a právnická osoba, která není zřizována nebo zakládána Karlovarským krajem. 

Maximální výše dotace je 1 mil. Kč. Dotace se poskytuje na realizaci projektu od 1.1. daného roku do 31.12.  daného roku.  

Výše spoluúčasti je stanovena dle charakteru žadatele o dotaci takto:

  • v případě, že je žadatelem fyzická osoba, církev, spolek či jiná nestátní nezisková organizace, je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace a spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace,
  • v případě, že je žadatelem právnická osoba (vyjma obcí a žadatelů uvedených v odstavci a) je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele minimálně 30 % z poskytnuté dotace a spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace,
  • v případě, že je žadatelem obec do 3 000 obyvatel, je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace,
  • v případě, že je žadatelem obec nad 3 000 obyvatel, je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele ve výši minimálně 40 % z poskytnuté dotace.
Výzva je obvkle vyhlašována v říjnu předcházejícího roku (pro rok 2022 byla výzva otevřena v termínu 21.10. do 29.10.2021).

Pro další informace nás kontaktujte.
 
 

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz