Karlovarský kraj – Program na obnovu kulturních památek

  • od

Výzva pro rok 2024 již uzavřena ▪ Předpoklad pro 2025 – říjen 2024 ▪ 

Dotační program je zaměřen na realizaci projektů záchrany, obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů a památkově hodnotných movitých věcí na území Karlovarského kraje.

Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba, fyzická podnikající osoba – OSVČ, obec a právnická osoba, která není zřizována nebo zakládána Karlovarským krajem. 

Základní podmínky:
Žadatelem může být pouze vlastník objektu.
Maximální výše dotace je 1 mil. Kč.
Dotace se poskytuje na realizaci projektu od 1.1. daného roku do 31.12.  daného roku.  
Počet žádostí jednoho žadatele není omezen.

Výše spoluúčasti je stanovena dle charakteru žadatele o dotaci takto:

  • v případě, že je žadatelem fyzická osoba, církev, spolek či jiná nestátní nezisková organizace, je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace a spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace,
  • v případě, že je žadatelem právnická osoba (vyjma obcí a žadatelů uvedených v odstavci a) je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele minimálně 30 % z poskytnuté dotace a spoluúčast obce ve výši minimálně 20 % z poskytnuté dotace,
  • v případě, že je žadatelem obec do 3 000 obyvatel, je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % z poskytnuté dotace,
  • v případě, že je žadatelem obec nad 3 000 obyvatel, je podmínkou pro poskytnutí dotace spoluúčast žadatele ve výši minimálně 40 % z poskytnuté dotace.
 

Výzva je obvkle vyhlašována v říjnu předcházejícího roku. Pro rok 2024 byla výzva otevřena v termínu od 17.10. do 24.10.2022.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

 
 

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz