Jihočeský kraj – Program Kulturní dědictví

  • od

Výzva ▪ Aktuálně neotevřena ▪ Předpoklad leden 2023

Program Jihočeského kraje je určen na oblasti:

Opatření č. I. Movité kulturní dědictví . – opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití.
Min. – max. výše dotace: 1-80 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 40%

Opatření č. . II. Obnova drobné sakrální architektury – opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.
Min. – max. výše dotace: 1-50 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 30%

Opatření č. . III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích – opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou. Nacházejí se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení.

Min. – max. výše dotace: prokázaný rozdíl

Opatření č. IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek – dotační program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu.
Min. – max. výše dotace: 10-80 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 40% 

Opatření č. V. Nemovité kulturní památky – dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.

Min. – max. výše dotace: 10-500 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 40%

Opatření č. . VI. – Obnova pietních míst – dotační program je určen k obnově historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků (vzniklých do roku 1940) s důrazem a při zachování jejich kulturně historických hodnot a tradičního vzhledu (bez ohledu zda jsou památkově chráněny či nikoli).

Min. – max. výše dotace: 10-100 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 30%

Uzávěrka příjmu žádostí je obvykle v polovině ledna daného roku (pro rok 2022 byla 14.1.2022).
 

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz