Jihočeský kraj – Program Kulturní dědictví

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ▪ Předpoklad výzvy pro 2024 – leden 2024 ▪

Program Jihočeského kraje je určen na oblasti:

Opatření č.I.: Obnova drobné sakrální architektury 

Opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.

Min. – max. výše dotace: 1-80 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 30%

Opatření č.II.: Nemovité kulturní památky 

Dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.

Min. – max. výše dotace: 10-500 tis. Kč
Min. požadovaná spolúčast žadatele: 40%

Uzávěrka příjmu žádostí je obvykle v polovině ledna daného roku (pro rok 2023 byla 17.1.-31.1.2023).
Rozhodnutí: nejpozději květen
Realizace: do 31.10. daného roku

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz