MKCR – Program ORP

  • od

Předpoklad výzvy a podání žádosti do 28.2.2024 ן 

Rok 2024

Program ORP vyhlašuje Ministerstvo kultury s cílem umožnit obcím s rozšířenou působností (ORP) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče. 

Finanční příspěvky jsou určené na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Program je určen pro vlastníky kulturních památek. Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na daný rok, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února daného roku.

Obec s rozšířenou působností (dále též „ORP“) posílá souhrnně všechny obdržené žádosti  Ministerstvu kultury (dále též „MK“) do 31. března daného roku.

Minimální podíl vlastníka je  20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
Výše dotace se odvíjí od alokace MKCR pro danou ORP.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz