MMR – Brownfieldy (SFPI)

  • od

Výzva otevřena ן Podání žádosti 20.3.2023 – 30.6.2028 ן 

Státní fond podpory investic vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu z programu:
Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití.

Zahájení příjmu žádostí – 20.3.2023
Ukončení příjmu žádostí – 30.6.2028

Vyhlašovány dílčí výzvy

Alokace celkem pro program: 630 mil. Kč

Žadatelé: Obce a kraje

Dotace na malé projekty

Stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (účel dotace dle § 5 písm. a) NV) určené pro vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péče o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby,

Odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a vznik přírodního úložiště uhlíku

Výše dotace: nejméně 3 mil. Kč, nejvýše 30 mil. Kč

Žadatel: Územní samosprávný celek

Dotace na velké projekty

Stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží

Odstranění a provedení nové stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží (dle § 10 písm. b) a c) NV) určené pro: vzdělávání, výchovu nebo sport; kulturu; společenské účely; sociální služby nebo péči o rodinu; potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva; plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

Výše dotace: nejméně 30 mil. Kč, nejvýše 500 mil. Kč

Žadatel: právnická osoba

Pro více informací nás kontaktujte.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz