MPO – Renovace brownfieldů

  • od

Předpoklad výzvy – březen 2023 ן Aktuálně neotevřena ן 

Program MPO v rámci Národního plánu obnovy na renovaci tzv. brownfieldů. 

Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Podpora se dále vztahuje i na projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

Brownfieldem se rozumí lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití.

Žadatel – obce, města a kraje


Program MPO je určen na na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití. Program platí pro celé území ČR. Program umožňuje kombinovat dotaci s úvěrem na dofinancování projektu. Úvěr i dotaci lze poskytnout i samostatně.

Využití podpory je určeno k odstranění, částečnému odstranění, opravě, stavební úpravě, přístavbě nebo nástavbě stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží apod.

Žadatel – obce, města a kraje

Podmínky: 

– žadatel musí být jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží, žádá-li o poskytnutí podpory také na koupi území,
– účelem podpory je revitalizace území se starou zátěží,
– revitalizace bude dokončena do 5 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory,
– do 6 let ode dne uzavření poslední smlouvy o poskytnutí podpory bude zahájeno jiné než hospodářské využití občanského vybavení vzniklého revitalizací,
– v rámci revitalizace dojde k odstranění nebo opravě všech staveb, které jsou součástí území se starou stavební zátěží a ke dni podání.

Výše podpory činí v součtu nejméně 400.000 Kč a nejvýše 50.000.000 Kč.

Výše dotace:

– nejvýše 30 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, je-li žadatelem kraj nebo hlavní město Praha nebo nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části A přílohy NV č. 496/2020 Sb.,
– nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části B přílohy k NV č. 496/2020 Sb.,
– až 50 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území, nachází-li se území se starou stavební zátěží na území podle části C NV č. 496/2020 Sb.

Výše úvěru:
 
Výše úvěru činí nejvýše 40 % celkových nákladů na revitalizaci, popřípadě revitalizaci a koupi území.

Úvěr se poskytuje  bezúročně. Doba splácení úvěru může být sjednána nejvýše na 10 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o  úvěru.

Pro více informací nás kontaktujte.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz