MMR – Program obnovy a rozvoje venkova

  • od

Aktuálně výzva pro 2024 neotevřena ן 

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Program je členěn do dotačních podtitulů:

DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
DT 117d8210F – Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce
DT 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů 
DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
DT 117d8210D – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT 117d8210I – Podpora dostupnosti služeb
DT 117d8210J – Sdílené vybavení komunální technikou 
DT 117d8210K – Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Žadatelem může být obec s maximálně 3.000 obyvateli.
Spolufinancování je 20% nákladů projektu, při spolufinancování prostředky kraje může být spoluúčast obce činit pouze 15%.
Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních podtitulů.

Realizace projektu musí dokončena do 31.12. daného roku.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz