MMR – Podpora obcí s 3.001 – 10.000 obyvateli

  • od

Aktuálně výzva pro 2024 neotevřena ן 

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí, která má 3.001 až 10.000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Program je členěn do dotačních podtitulů:

DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT 117d8210C – Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Žadatelem může být obec s 3.001 až 10.000 obyvateli. Spolufinancování je 20% nákladů projektu, při spolufinancování prostředky kraje může být spoluúčast obce činit pouze 15%. Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních podtitulů.

Projekt musí být realizován do konce kalendářního roku.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz