MOCR – Program péče o válečné hroby (pro rok 2025)

  • od

Pro rok 2024 uzavřena ן Výzva a podání žádosti pro 2025 – do 31.1.2024 ן 

Rok 2025 

Dotace je určena na údržování a obnovu válečných hrobů a pietních míst či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů na stavební část realizace akce.
Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. Kč.

Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.

Termín k elektronickému podání žádostí – předpoklad od 1.11.2023 00:01 hodin do 31.1.2024 23:59.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 1.1.2025 do 30.11.2025.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz