MOCR – Program péče o válečné hroby (pro rok 2024)

  • od

Předpoklad výzvy – do  31.1.2023 ן Aktuálně otevřena ן

Dotace je určena na údržování a obnovu válečných hrobů a pietních míst či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu.

Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 % z celkových uznatelných skutečně  vynaložených nákladů na stavební část realizace akce.
Minimální výše poskytované dotace je 50 tis. Kč.

Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn.

Termín k elektronickému podání žádostí je stanoven od 1.11.2022 00:01 hodin do 31.1.2023 23:59.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 1.1.2024 do 30.11.2024.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz