Česko-německý fond budoucnosti

  • od

 ן Pro rok 2024 výzva uzavřena ן Předpoklad výzvy a podání žádosti pro rok 2025  ן Do 15.8.2024 ן 

Rok 2025

Dotační program Česko-německého fondu budoucnosti je určen na obnovu památek spojených s německým nebo židovským kulturním dědictvím. 

Oblasti podpory:

Renovace sakrálních stavebních památek (kostely, kaple, synagogy)
Obnova křížových cest, hřbitovů, centrálních hřbitovních křížů a pomníků

Stavební památky tohoto typu jsou důležitými mosty mezi minulostí a současností. To platí především v obcích dříve osídlených německým obyvatelstvem, v českém příhraničí s jeho pohnutou minulostí. Nejenom v této oblasti, ale i na jiných místech České republiky má hluboké kořeny také židovské kulturní dědictví. 

U stavebních projektů je základní podmínkou společné zapojení bývalých a současných obyvatel, zástupců obcí a církví při renovaci, jako základní kámen pro trvalé partnerství v budoucnosti. Opravené stavby by se do budoucna měly stát místem setkávání, což je i důležitým požadavkem Česko-německého fondu budoucnosti.

U židovských stavebních památek je vítaná spolupráce s německým partnerem, není to však nutná podmínka. Již při podání žádosti musí být ale zajištěno, že renovovaný objekt bude následně přístupný veřejnosti a bude umožněno jeho celoroční využití ve smyslu připomínky židovsko-česko-německé kultury a dějin.

Fond budoucnosti finančně nepodporuje výstavbu a údržbu setkávacích, vzdělávacích a školicích středisek. 

Spoluúčast žadatele je 50 % nákladů projektu. Vlastní podíl je možné nahradit jakoukoliv jinou dotací nebo příspěvkem obcí.
Výše dotace není stanovena.
Žádost by měl podávat vlastník objektu. 
Termín podání žádosti v této oblasti podpory je vždy do 15.8. roku, který předchází roku realizace.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz