Havarijní program MKCR pro rok 2022

  • od

Havarijní program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek.

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Termín podání žádosti je 31. ledna 2022. 

Maximální výše dotace je 2 mil. Kč, výše dotace může být až 80 % celkových nákladů projektu.