Dotace MZE – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021

  • admin 

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlašuje dotační výzvu na opravy sakrálních staveb, např. křížových cest, zvoniček, božích muk, kapliček, soch a hřbitovů.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Objekt musí být v obci do 2000 obyvatel, případně v obci do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel.

Žádat mohou:

Obce do 2 000 obyvatel
Obce od 2 001 do 5 000 obyvatel – pouze v případě, že se objekt nachází v místní části, ve které žije méně než 500 obyvatel

Dále spolky, nadace, zájmová sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, vlastníci staveb či pozemků, na němž objekt stojí.

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč
Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč