Dotace Česko-německého fondu budoucnosti

  • od

Vesnický kostel, kaplička u cesty, zchátralá synagoga – stavební památky tohoto typu jsou důležitými mosty mezi minulostí a současností. To platí především v obcích dříve osídlených německým obyvatelstvem, v českém příhraničí s jeho bouřlivou minulostí.

Nejenom v této oblasti, ale i na jiných místech České republiky má hluboké kořeny také židovské kulturní dědictví. O tom svědčí dodnes množství hřbitovů a obřadních síní.

O renovaci stavebních památek usilují nejenom místní občané, ale často i bývalý němečtí obyvatelé obce. Díky česko-německé spolupráci může řada těchto staveb znovu ožít a získat tak zpět část své ztracené identity. Přitom platí: cesta je stejně tak důležitá jako cíl. Společné zapojení bývalých a současných obyvatel, zástupců obcí a církví při renovaci často představuje základní kámen pro trvalé partnerství v budoucnosti.

Opravené stavby se zároveň stávají místem setkávání, což je i důležitým požadavkem Česko-německého fondu budoucnosti.

Oblasti podpory:

  • renovace sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog)
  • obnova křížových cest, hřbitovů a pomníků

 

Fond budoucnosti finančně nepodporuje výstavbu a údržbu setkávacích, vzdělávacích a školicích středisek. 

Termín podání žádosti v této oblasti podpory je 15.8.2021.