Seminář „Staré hřbitovy“

Kdy: 16. prosince 2022 od 9.00 do 14.00
Kde: Pražské kreativní centrum, 4/1, Staroměstské nám. 4/1, Staré Město, 110 00 Praha, sál Minuta

Vstupné zdarma     
Registrace: info@omnicim.cz

Pozvánka ke stažení – ZDE

Program

Obnova hřbitovů – administrativa, úskalí, příklady
Dotační možnosti v případě hřbitovů v České republice
Opuštěné, zničené nebo zdevastované hřbitovy v rámci Plzeňského, Ústeckého a Libereckého kraje
Problematika německých hřbitovů
Plzeňský kraj   – stav hřbitovů (dokumentace, rozbor, kapacity, německé hroby)
Ústecký kraj   – stav hřbitovů (dokumentace, rozbor, kapacity, německé hroby)
Liberecký kraj   – stav hřbitovů (dokumentace, rozbor, kapacity, německé hroby)
Prezentace architektonických návrhů obnovy nebo rozšíření hřbitovů
Dobrovolnické projekty spolku Omni Cimiterium při obnově hřbitovů v oblastech bývalých Sudet

Seminář je připraven s podporou Úřadu vlády České republiky – Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2022 v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2022.

WWW.CIMITERIUM.CZ

Omni Cimiterium z.s. / Omnium Nord z.s.