Řevnice shánějí finance na opravu hrobky architekta Sochora

  • od

iDOBNET.cz, Lucie Hochmalová, 3.3.2022 ן 

V havarijním stavu je Sochorova hrobka na řevnickém hřbitově. Město nyní hledá možnosti, jak financovat její opravu. Hrobka ve stylu pozdní secese, která je dominantou řevnického hřbitova, vyprojektoval pro sebe a svou rodinu architekt Eduard Sochor.

Od roku 2009 je hrobka chráněna jako kulturní památka České republiky, ale dlouhodobě chátrala a nachází se ve velmi špatném stavu. Město se nyní pokusí získat dvě dotace na restaurování nejen Sochorovy hrobky, ale i Památníku obětem světových válek na Husově náměstí.

Žádat o dotace bude prostřednictvím společnosti Omni Cimiterium, z. s., která se zabývá péčí o hřbitovy a snaží se opuštěným nebo zničeným hřbitovům vrátit důstojnou podobu. Spolek má zpracovat podrobný restaurátorský záměr s upřesněním postupu restaurování a položkovým rozpočtem, zajistit má i administraci dotačních žádostí, v případě obnovy Sochorovy hrobky z Ministerstva kultury a v případě Památníku obětem světových válek z Ministerstva obrany. V případě získání finančních prostředků na tyto projekty by pak muselo město dle podmínek dotace zadávat výběrové řízení na restaurátorskou firmu.

iDOBNET.cz, Lucie Hochmalová, 3.3.2022