Revitalizace areálu městského hřbitova Český Krumlov

  • od

Předmětem projektu je revitalizace areálu městského hřbitova v Českém Krumlově spočívající v úpravách cestního systému s důrazem na opravu geometrie cest a návrhu jejich nových povrchů a způsobů odvodnění, doplnění prvků drobné architektury (lavičky, odpočinková místa) a zajištění potřebné technické infrastruktury. Klíčovou součástí projektu jsou sadové úpravy v areálu.

Projekt řeší realizaci první fáze úprav městského hřbitova, na kterou v budoucnu navážou fáze další, jako například rozšíření hřbitova o území tzv. pietního parku, vybudování nové obřadní síně a kolumbária, nových vstupů apod.

Projektový záměr je členěn na tři stavební objekty, které přirozeně navazují na členění hřbitova na jednotlivé sekce:

SO 01 – starý hřbitov střední část s kaplí (etapa č. 1 s realizací 2022)
SO 02 – starý hřbitov severní část (etapa č. 2 s realizací 2023)
SO 03 – urnový háj (stávající část) (etapa č. 2 s realizací 2023)

O projektu:

Název projektu: Revitalizace areálu městského hřbitova Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / Krajský investiční fond 2022
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06/2022 – 11/2023
Stav projektu: realizační fáze
Předpokládané celkové výdaje projektu: 45 129 963 Kč
z toho dotace: 11 000 000 Kč

Zdroj: Web Město Český Krumlov, Štěpánka Kučerová