Svůj nový hřbitov si buduje obec Němčovice na Rokycansku, až doposud žádný neměla

  • od

Vlastní hřbitov buduje čtvrtým rokem ves Němčovice na Rokycansku. Němčovicím s dvěma stovkami obyvatel místo pro pohřbívání chybí, lidé mají rodinné hroby v okolních obcích. Nyní na hřbitově finišuje stavba moderně navržené márnice, v příštím roce by se měly dokončit dlažby, parkovitě a cestičky a hřbitov by po kolaudaci měl začít sloužit. Vybudovat v Česku úplně nový hřbitov je ovšem administrativně velmi složitá záležitost. 

Němčovičtí své blízké pohřbívají například v Újezdu u Svatého Kříže, dříve se pohřbívalo i v nedaleké osadě Svatá Barbora, která je součástí Radnic. Někteří lidé ale mají hroby třeba až ve 30 kilometrů vzdálené Plzni. „Chtěli jsme mít vlastní hřbitov, ke každé vesnici by měl hřbitov patřit,“ uvedl starosta Karel Ferschmann. Obec proto postupně po etapách buduje asi na třetině hektaru poblíž obecního sběrného dvora a útulku nový hřbitov pro několik set hrobových míst. Jeho součástí je kromě dokončované márnice také sociální zařízení, rozptylová loučka, kolumbárium a meditační část. 

Obec, která dostane za rok z rozpočtového určení daní kolem 2,5 milionu korun, hřbitov staví i díky dotacím, například z Plzeňského kraje. Stavba dosud přišla na tři miliony, na dokončení bude třeba ještě zhruba půl milionu korun, uvedl starosta.Ovšem vybudovat v současné době hřbitov doslova na zelené louce je v současné době velmi obtížná, zdlouhavá a asdministrativně velmi náročná práce. Nové hřbitovy se totiž v současné době téměř nikde nestaví. „Vyvrcholením mé práce starosty musí být tedy vybudování vlastního obecního hřbitova. Nedovedete si ale vůbec představit, jak je náročné a nesmírně složité získat veškerá povolení na zřízení hřbitova. Tomu se nic nevyrovná,“ uvedl už dříve starosta Ferschmann.

Němčovice letos mají několik investicí. Kromě další etapy stavby hřbitova stavěly v části Olešná sedm domovních čistíren s dotací Státního fondu životního prostředí asi za 1,1 milionu korun. Na dva miliony korun přišla rekonstrukce rybníku v obci, na níž přispělo ministerstvo zemědělství. „Doděláváme kanalizaci, rozjel se projekt bytových jednotek, máme rozdělanou spojovací silnici za milion korun, dokončujeme ve sběrném dvoře centrum pro opakované využití výrobků asi za 1,15 milionu,“ vyjmenoval Ferschmann. Rozpočet vsi se tak dostal k deseti milionům korun. 

Zdroj: Plzeňská drbna, 7.11.2020