Stát v roli nouzové pohřební služby

  • od

Ministertsvo pro místní rozvoj, 11.2.2021

Nákup tří polních mobilních márnic pro přechodné uložení těl zemřelých do pohotovostních zásob státu odsouhlasila vláda České republiky. Tím historicky poprvé, minimálně od vzniku České republiky, bude stát schopen pohřbít zemřelou osobu vlastními technickými prostředky bez nutnosti obrátit se na soukromé provozovatele pohřební služby.

Vláda svým usnesením č. 111 ze dne 8. února 2021 zároveň uložila Pavlu Švagrovi, předsedovi Správy státních hmotných rezerv, zabezpečit pořízení velkoobjemových pohřebních návěsů formou veřejné zakázky. Jejich nákup představuje preventivní opatření, jelikož v budoucnu nelze vyloučit další nárůst počtu zemřelých v důsledku nepředvídatelných událostí, ať už v důsledku šíření různých onemocnění nebo živelních katastrof. Ale nejen to. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru bude kdykoli schopno těmito prostředky zajistit důstojné pohřební služby nebo napomoci hejtmanům, aby v rámci krizového řízení kraje mohli zajistit převoz k pohřbení.

Díky své mobilitě jsou zařízení schopna zacelit lokální nedostatek v kapacitě chladicích nebo mrazicích míst v postižených regionech. Zvláště v době šíření covidu-19 je velmi důležité, aby jejich vnitřní výbava byla sanitárně vyhovující a zároveň důstojná pro zachování piety u těl zemřelých. Při nemožnosti připojení na elektrickou rozvodnou síť je pohon mrazicí jednotky zálohován integrovaným dieselagregátem pro náhradní dodávku elektřiny k zajištění kontinuálního mražení.