Chodov pokračuje s obnovou hrobů významných osobností

  • admin 

Karlovarská drbna, 7.1.2021

V loňském roce se v podařilo v Chodově na Sokolovsku obnovit hrobku prvního starosty Karla Fenkla i uhlobaronky Ritterové. Záchranné práce budou pokračovat také letos, byť v menším měřítku. Na řadu přijde třeba prostý hrob lékárnice Hamerschmiedové, která tragicky zemřela v pouhých šestadvaceti letech. Místní historik doufá, že se nejohroženější hroby významných osobností města podaří zachránit v horizontu tří let.

Mnozí obyvatelé Chodova ani netuší, jaké významné osobnosti pomohly formovat jejich město. Nyní se radnice spolu s odborníky věnuje obnově hrobových míst. Do budoucna by zde měla vzniknout i malá naučná stezka.

„Letos tak máme v plánu obnovu hrobky chodovské lékárnice Herty Hamerschmiedové. Ta byla dcerou lékárníka Hugo Hamerschmieda, na hřbitově má jednoduchý žulový náhrobek. Jedná se o smutný příběh, Herta zemřela v pouhých šestadvaceti letech, krátce poté, co dokončila studium farmacie, což bylo přáním jejího otce. Ten chtěl, aby se po něm stala lékárnicí a převzala podnik. Zemřela však na lupus,“ vypráví historik Miloš Bělohlávek.

Pro Chodov je rodina významná také tím, že lékárna, kterou zde vystavěli, dnes slouží jako sídlo městské knihovny. Zmiňované hroby leží ve stré části hřbitova, která po odsunu německých obyvatel po druhé světové válce chátrala.

„Vytipovali jsme asi 20 hrobů a hrobek, u některých provádíme kompletní rekonstrukci a některé se snažíme pouze zachovat. Byl bych velice rád, kdybychom během tří let zvládli ty hroby zrekonstruovat všechny a pak by na hřbitově mohla fungovat malá naučná stezka, kde by se člověk mohl seznámit s významnými osobnosti Chodova,“ říká historik.
 

Významný továrník, uhlobaronka i první starosta

Už předloni se podařilo obnovit hrobku významné rodiny Gaschů, která stála u zrodu strojírenské tradice města. Až do roku 1946 poskytovali práci stovkám obyvatel regionu a po několik generací se podíleli na chodu a rozvoji města. Po roce 1945 začala hrobka pustnout, a to zejména kvůli použitému pískovci, který se pozvolna rozpadal. V dubnu 2019 na místo zavítal restaurátor a hrobku se podařilo zachránit. Slavnostního představení znovuobnoveného místa se účastnila i pravnučka Carla Gasche. Po odsunu zůstala rodina v Německu.

Pomník zničený a vnitřek hrobky zanesený odpadky. Tak dopadlo místo posledního odpočinku prvního starosty Chodova Karla Fenkla a jeho rodiny. V hrobce se nacházelo celkem pět rakví. Kromě starosty a jeho ženy tam byla uložena i jeho snacha a dvě vnoučata. V loňském roce se podařilo místo vyčistit a ostatky rodiny opět důstojně uložit.

„Kromě hrobky prvního starosty jsme v loňském roce obnovili také hrobku uhlobaronky Hedwigy Ritterové. Tato hrobka patří mezi největší hrobky na chodovském hřbitově, jedná se o mohutný náhrobek, ve kterém je pohřbená spolu se svým manželem Jindřichem,“ uvedl Bělohlávek.

„Kromě hrobky prvního starosty jsme v loňském roce obnovili také hrobku uhlobaronky Hedwigy Ritterové. Tato hrobka patří mezi největší hrobky na chodovském hřbitově, jedná se o mohutný náhrobek, ve kterém je pohřbená spolu se svým manželem Jindřichem,“ uvedl Bělohlávek.

Ritterová zdědila po svém otci v roce 1917 panství Horní Chodov a také i chodovské doly. Mezi ně patřily doly Hedwiga I, Hedwiga II a důl Jindřich. Rodinný podnik vedla více než deset let. Po smrti svého manžela se je rozhodla prodat, cena se vyšplhala na tehdejší závratné dva miliony korun.

„Zároveň byla Hedwiga Ritterová také majitelka panství v Horním Chodově, kde jí patřil hornochodovský zámek, ve kterém také zemřela,“ uzavřel historik. Budova zámku v roce 1971 vyhořela a nedlouho poté byla stržena.

Fotografie: Karlovarská drbna