Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů

Projekt Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů - Bejtolam.cz

Cílem projektu je systematické vyhledávání ztracených náhrobků, registrace informací o jejich výskytu, konzultace a překládání nápisů s odbornými partnery, hledání původního umístění náhrobků.

Období nacistické okupace, ale i období komunistického režimu, se v českých zemích mimořádně dotklo vedle dalších památek zejména památek židovských. Po období totality, která chtěla židovskou komunitu vyvraždit a vymazat z paměti společnosti, přišla totalita, která popírala její náboženskou svobodu a její identitu. Zničené synagogy a židovské hřbitovy jsou toho smutným a temným dokladem.

Některé židovské hřbitovy byly zničeny nenávratně, ať již živelně nebo jako výsledek systematické práce úřadů. Řada jich byla vážně poškozena. Hřbitovní stavby a náhrobky byly často rozebírány pro druhotné využití, např. jako stavební materiál, suť pro úpravu koryt řek, dláždění chodníků nebo „ozdoba“ zahrad.

Přestože poslední doba let přeje těmto památkám nepoměrně více a mnohé se podařilo opravit či dokonce obnovit, je nesporným faktem, že se doposud nevěnovala pozornost plošnému a cílenému shromažďování dokumentace k těmto památkám od široké veřejnosti, mapování osudů ztracených náhrobků nebo příběhů spojených se snahou některé náhrobky zachránit.

Více informací www.bejtolam.cz

Partneři a garanti projektu

Projekt je realizován ve spolupráci se spolkem Bejtolam z.s.

Garantem projektu je Federace židovských obcí. Odborným partnerem projektu je organizace Matana a.s., která se již 27 let věnuje obnově a údržbě židovských hřbitovů a v posledních letech také dokumentaci stávajících náhrobků.


© Omni Cimiterium z.s.