Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů

Projekt Hledání ztracené tváře židovských hřbitovů - Bejtolam.cz

Cílem projektu je systematické vyhledávání ztracených náhrobků, registrace informací o jejich výskytu, konzultace a překládání nápisů s odbornými partnery, hledání původního umístění náhrobků.

Období nacistické okupace, ale i období komunistického režimu, se v českých zemích mimořádně dotklo vedle dalších památek zejména památek židovských. Po období totality, která chtěla židovskou komunitu vyvraždit a vymazat z paměti společnosti, přišla totalita, která popírala její náboženskou svobodu a její identitu. Zničené synagogy a židovské hřbitovy jsou toho smutným a temným dokladem.

Některé židovské hřbitovy byly zničeny nenávratně, ať již živelně nebo jako výsledek systematické práce úřadů. Řada jich byla vážně poškozena. Hřbitovní stavby a náhrobky byly často rozebírány pro druhotné využití, např. jako stavební materiál, suť pro úpravu koryt řek, dláždění chodníků nebo „ozdoba“ zahrad.

Přestože poslední doba let přeje těmto památkám nepoměrně více a mnohé se podařilo opravit či dokonce obnovit, je nesporným faktem, že se doposud nevěnovala pozornost plošnému a cílenému shromažďování dokumentace k těmto památkám od široké veřejnosti, mapování osudů ztracených náhrobků nebo příběhů spojených se snahou některé náhrobky zachránit.

Více informací www.bejtolam.cz

Partneři a garanti projektu

Projekt je realizován ve spolupráci se spolkem Bejtolam z.s. a Omnium z.s.

Garantem projektu je Federace židovských obcí. Odborným partnerem projektu je organizace Matana a.s., která se již 27 let věnuje obnově a údržbě židovských hřbitovů a v posledních letech také dokumentaci stávajících náhrobků.

© Omni Cimiterium z.s.