Omni Cimiterium
Péče o hřbitovy

Hřbitovy jako svědkové dějin, jako místo pro živé i mrtvé

Naší snahou a smyslem naší činnosti a služeb je vrátit důstojnou podobu opuštěným nebo zničeným hřbitovům, pomoci vlastníkům a správcům s jejich obnovou nebo údržbou. Péče o hřbitovy dnes zahrnuje poměrně rozsáhlou agendu, s jejíž realizací můžeme pomoci.

Hřbitovy v dnešním světě

Hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a historie místa, obcí, měst a regionů.

Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé země. Jsou to místa kolektivní paměti společnosti, místa, kde mohou lidé vzpomínat na minulost. Místa, která představují způsob života společnosti a její vztah k hodnotám, které zanechaly předchozí generace. Jsou prostorem, kde se setkává minulost a přítomnost, místem, kde doslova kráčejí dějiny a kde se zastavily. Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Je to místo pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží.

Hroby a hrobky, u kterých z historických důvodů vypršelo právo užívání, nemají být bez naléhavého důvodu odstraňovány, ale zachovány do té doby, než bude místo potřebné pro nové pohřbení. Na památku mrtvých, kteří byli pohřbeni na bývalých hřbitovech (např. hřbitovech zaniklých obcí), mají být tyto hřbitovy anebo jejich části proměněny v památná místa.

Pokud to není možné, má být v areálu bývalého hřbitova postaven památný symbol (pamětní kříž, pamětní kámen, boží muka apod.). Tato památná místa a symboly by měla každá obec, na jejímž území bývalý hřbitov leží, udržovat v dobrém stavu. Hřbitovy jsou vizitkou obce, města i země.

Historický význam mají hroby nadregionálně důležitých osobností, ale i hroby místních pozoruhodných zemřelých, jako např. starostů, učitelů, básníků, stavitelů, kněží. Historický význam mají dále hroby, které jsou typické pro kulturní cítění své doby nebo regionu, nebo vynikají pozoruhodnými nápisy. 

V Čechách měly vždy svou tradiční atmosféru a monumentalitu, kterou však postupem času v posledních desetiletích kousek po kousku ztrácejí.

Dotace aktuálně

Program MPO pro řešení území brownfieldů
Podpora rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. 
Předpoklad výzvy – březen 2022

Program Česko-německého fondu budoucnosti pro rok 2023
Podpora obnovy památkových objektů spojených s německým nebo židovským kulturním dědictvím v ČR
Termín podání žádosti – do 15.8.2022

Více informací k dotacím »

Občasník I-2022

Databáze hřbitovů

Databáze hřbitovů v České republice
http://cimiterium.cz.

Rekonstrukce hranického hřbitova má letos končit

Město Hranice, 25.1.2022 ן  Několikaletá rekonstrukce hranického hřbitova, která byla zahájena v roce 2017, se chýlí ke konci. Práce na hřbitově se přesunuly do starší, dolní…

První ucelená studie o soudobém pohřebnictví

MMR, 22.12.2021 ן  Kniha renomované socioložky Olgy Nešporové nazvaná jednoduše Funerary Practices in the Czech Republic představuje první ucelenou studii o českých pohřebních zvyklostech, která byla…

Na obecní pohřeby stačí podání elektronicky

Ministerstvo pro místní rozvoj po pečlivých přípravách s obcemi a prostřednictvím vlastních IT specialistů odstartovalo podávání žádostí obcí o náhradu nákladů na pohřbení zemřelých bezdomovců, opuštěných…

© Omni Cimiterium z.s.