Omni Cimiterium
Péče o hřbitovy

Hřbitovy jako svědkové dějin, jako místo pro živé i mrtvé

Naší snahou a smyslem naší činnosti a služeb je vrátit důstojnou podobu opuštěným nebo zničeným hřbitovům, pomoci vlastníkům a správcům s jejich obnovou nebo údržbou. Péče o hřbitovy dnes zahrnuje poměrně rozsáhlou agendu, s jejíž realizací můžeme pomoci.
AKTUÁLNĚ: POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „STARÉ HŘBITOVY“ 16.12.2022 OD 9:00 V PKC PRAHA – KE STAŽENÍ

Hřbitovy v dnešním světě

Hřbitovy jsou mnohdy poslední připomínkou lidských osudů a historie místa, obcí, měst a regionů.

Hřbitovy jsou nedílnou součástí historického a kulturního dědictví každé země. Jsou to místa kolektivní paměti společnosti, místa, kde mohou lidé vzpomínat na minulost. Místa, která představují způsob života společnosti a její vztah k hodnotám, které zanechaly předchozí generace. Jsou prostorem, kde se setkává minulost a přítomnost, místem, kde doslova kráčejí dějiny a kde se zastavily. Hřbitovy nejsou jen místem, kde leží mrtví. Je to místo pro vzpomínky, emoce, prostor ticha a klidu. Jsou to místa, kde každý jednou byl a je pravděpodobné, že se tam také jednou uloží.

Hroby a hrobky, u kterých z historických důvodů vypršelo právo užívání, nemají být bez naléhavého důvodu odstraňovány, ale zachovány do té doby, než bude místo potřebné pro nové pohřbení. Na památku mrtvých, kteří byli pohřbeni na bývalých hřbitovech (např. hřbitovech zaniklých obcí), mají být tyto hřbitovy anebo jejich části proměněny v památná místa.

Pokud to není možné, má být v areálu bývalého hřbitova postaven památný symbol (pamětní kříž, pamětní kámen, boží muka apod.). Tato památná místa a symboly by měla každá obec, na jejímž území bývalý hřbitov leží, udržovat v dobrém stavu. Hřbitovy jsou vizitkou obce, města i země.

Historický význam mají hroby nadregionálně důležitých osobností, ale i hroby místních pozoruhodných zemřelých, jako např. starostů, učitelů, básníků, stavitelů, kněží. Historický význam mají dále hroby, které jsou typické pro kulturní cítění své doby nebo regionu, nebo vynikají pozoruhodnými nápisy. 

V Čechách měly vždy svou tradiční atmosféru a monumentalitu, kterou však postupem času v posledních desetiletích kousek po kousku ztrácejí.

Dotace aktuálně

Ministerstvo zemědělství – program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – předpoklad vyhlášení výzvy k 1. únoru 2023.

Ministerstvo kultury – Havarijní program – předpoklad vyhlášení výzvy k 31.1.2023

Krajské dotace
Řada krajských dotačních programů na obnovu kulturních památek nebo hřbitovů připravuje na přelomu roku 2022/23 výzvu k podání dotačních žádostí.

Více informací k dotacím »

ROČENKA 2022

Databáze hřbitovů

Databáze hřbitovů v České republice
http://cimiterium.cz.

Seminář „Staré hřbitovy“

Kdy: 16. prosince 2022 od 9.00 do 14.00Kde: Pražské kreativní centrum, 4/1, Staroměstské nám. 4/1, Staré Město, 110 00 Praha, sál Minuta Vstupné zdarma     …

Aplikace pro hřbitov v Břeclavi

Kdo má zájem, může si v Břeclavi adoptovat další hroby významných osobností. I to umožní nová elektronická aplikace, kterou spustil městský úřad. Novou aplikaci vypracoval…


© Omni Cimiterium z.s.
Terronská 958/61, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 734 780 928 / E-mail: info@omnicim.cz