Ústecký kraj – Program na obnovu drobných památek

  • od

Předpoklad výzvy – leden 2023 ן Aktuálně neotevřena ן

Program je zaměřen na záchranu a obnovu drobných památek dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, které nejsou kulturní památkou. 

Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku.

Předmětem podpory nejsou význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické pamětní desky, pomníčky, kříže na hřbitovech apod.

Minimální výše poskytované dotace činí 30.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce. Maximální výše poskytnuté dotace činí 200.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom  kalendářním roce.

Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Spoluúčast příjemce činí nejméně 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je obvykle od poloviny ledna do začátku února daného roku (pro rok 2022 byla vyhlášena 14.01.2022 do 02.02.2022).

Kontaktujte nás pro více informací.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz