Ústecký kraj – Program na obnovu drobných památek

  • od

Výzva k podání žádosti pro 2024 – 2.-12.1.2024 ▪ 

Program je zaměřen na záchranu a obnovu drobných památek dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, které nejsou kulturní památkou. 

Finanční prostředky z Programu jsou určeny na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku.

Předmětem podpory nejsou význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické pamětní desky, pomníčky, kříže na hřbitovech apod.

Základní podmínky:

Minimální výše poskytované dotace činí 30.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
Maximální výše poskytnuté dotace činí 200.000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom  kalendářním roce.
Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 
Spoluúčast příjemce činí nejméně 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 
Doba realizace je od 1.1. do 31.12. daného roku.
Rozhodnutí o dotaci je vydáno v dubnu.
Žadatel musí být vlastníkem drobné architektury.

Pro rok 2024 je stanovena lhůta pro podání žádosti – 2.-12.1.2024.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz