Pardubický kraj – Program podpory kultury a památkové péče

  • od

Vyhlášena výzva pro rok 2024 – 2.1.-31.1.2024 ▪ 

Podporované aktivity

V rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji poskytovatel stanovil následující podprogramy:

  1. Podprogram A – Stavební obnova kulturních památek
  2. Podprogram B – Restaurování kulturních památek a jejich uměleckých nebo uměleckořemeslných součástí
  3. Podprogram C – Zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru


Základní podmínky –
Podprogram A, B:

Žadatel může na jednu památku podat pouze jednu žádost do podprogramu A B. 
Minimální výše dotace je 50.000. 

Spoluúčast žadatele je min. 20 % celkových nákladů (fyzické osoby, neziskové nestátní subjekty, spolky, církve, obce s velikostí do 3.000 obyvatel a právnické osoby vlastnící nemovitosti v takové obci), tzn. dotaci lze poskytnout ve výši maximálně 80 % celkových nákladů, poskytnutí dotace je tak vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných zdrojů ve výši min. 20 % (nesmí se jednat o finanční prostředky, které mají povahu veřejné podpory/podpory de minimis);

Spoluúčast žadatele je min. 40 % celkových nákladů (obce s velikostí nad 3.000 obyvatel a právnické osoby vlastnící nemovitosti v takové obci), tzn. dotaci lze poskytnout ve výši maximálně 60 % celkových nákladů, poskytnutí dotace je tak vázáno na finanční spoluúčast žadatele z jiných zdrojů ve výši min. 40 % (nesmí se jednat o finanční prostředky, které mají povahu veřejné podpory/podpory de minimis).

Základní podmínky – Podprogram C:

Výše poskytnuté dotace: 15-50.000 Kč.
Spoluúčast žadatele: dtto jako Podprogram A, B

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz