MZE – Program pro obnovu venkovských prvků

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ן Předpoklad výzvy pro 2024 – 1.2.2024 (do vyčerpání alokace)

Rok 2024

Program je určen na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží k podnikatelské činnosti.

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2.000 obyvatel nebo v obci od 2.001 do 5.000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se o typ objektu – kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi u fungujících hřbitovů. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Lhůta pro podání žádosti je od 1.2.2024 do cca 15.2.2024 nebo do vyčerpání alokace programu. Alokace je vyčerpána vždy v první den otevření výzvy.

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu. 
Minimální hodnota požadované dotace činí 15.000 Kč, maximální činí 300.000 Kč.
Dotace se poskytuje zpětně, tzn. po uhrazení veškerých nákladů projektu.
Projekt musí být ukončen do 30.9.2025.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz