MKCR – Havarijní program

  • od

Předpoklad výzvy – do 31.1.2023 ן Aktuálně neotevřena ן

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Havarijní program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek. Termín podání žádosti je do 31. ledna daného roku. 

Maximální výše dotace je 2 mil. Kč, výše dotace může být až 80 % celkových nákladů projektu.

Kontaktujte nás pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz