MKCR – Havarijní program

  • od

Výzva pro rok 2023 uzavřena ן Předpoklad výzvy pro 2024 – do 31.1.2024 ן 

Havarijní program je v rámci komplexní péče o památkový fond v České republice určen zejména na záchranu a zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb v havarijním technickém stavu, na jejich statické a celkové stavební zajištění, restaurátorské práce a na opravy krovů a střech (včetně komínů, římsy a klempířských a zámečnických prvků).

Havarijní program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek. 

Pro rok 2023 výzva uzavřena.

Rok 2024
Termín podání žádosti pro rok 2024 je do 31. ledna 2024.
Doba realizace projektu je nejpozději do 31.12.2024.
Maximální výše dotace je 2 mil. Kč.
Výše dotace může být až 80 % celkových nákladů projektu.

V případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.

Dotační poradenství
Architektonické studie a projekční činnost
Pasportizace hřbitovů
Údržba a správa hřbitovních areálů, čištění parků, zahrad


Kontakt
Tel.: +420 734 780 928       E-mail: info@omnicim.cz