Program ORP MKCR na rok 2022

  • od

Aktuálně: Program nebude z důvodu vládních opatření pro rok 2022 vyhlášen.

Program je určen pro vlastníky kulturních památek. 

Program ORP vyhlašuje Ministerstvo kultury s cílem umožnit obcím s rozšířenou působností (ORP) podílet se uplatněním detailní znalosti kulturních památek v jejich správních obvodech na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče. 

Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na daný rok, zpracované na předepsaných aktuálních formulářích včetně povinných příloh, podává vlastník kulturní památky na úřad příslušné obce s rozšířenou působností do 28. února daného roku.

Obec s rozšířenou působností (dále též „ORP“) posílá souhrnně všechny obdržené žádosti  Ministerstvu kultury (dále též „MK“) do 31. března daného roku.

Minimální podíl vlastníka je  20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Výše dotace se odvíjí od alokace MKCR pro danou ORP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *