Program Jihočeského kraje – Kulturní dědictví pro rok 2022

  • od

Program Jihočeského kraje je určen na oblasti:

Opatření č. I. Movité kulturní dědictví . – opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití.

Opatření č. . II. Obnova drobné sakrální architektury . – opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.

Opatření č. . III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích . – opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou. Nacházejí se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení.

Opatření . IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek . – dotační program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu.

Opatření č. . V. Nemovité kulturní památky . – dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.

Opatření č. . VI. – Obnova pietních míst. – dotační program je určen k obnově historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků (vzniklých do roku 1940) s důrazem a při zachování jejich kulturně historických hodnot a tradičního vzhledu (bez ohledu zda jsou památkově chráněny či nikoli).

Uzávěrka příjmu žádostí je 14.1.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *