Aplikace pro hřbitov v Břeclavi

  • od

Kdo má zájem, může si v Břeclavi adoptovat další hroby významných osobností. I to umožní nová elektronická aplikace, kterou spustil městský úřad.

Novou aplikaci vypracoval břeclavský městský úřad. Díky této novince si mohou zájemci elektronicky zobrazit mapky městských hřbitovů. Prostřednictvím systému lze také nalézt konkrétní hrob, zjistit obsazenost hrobového místa nebo najít místo odpočinku konkrétního zemřelého. Vedení města očekává, že se zároveň rozšíří nabídka adopce hrobů významných osobností.

Mohou si je vzít do péče jednotlivci i spolky. Jde o hroby konkrétních osobností, které z historického hlediska patří mezi významné postavy města.

Mezi již adoptované patří například hrob Ladislava Fintajsla, prvního ředitele českého gymnázia v Břeclavi a zároveň jedné z nejvýznamnějších postav českého středního školství v Břeclavi po roce 1918. Zemřel předčasně 13. října 1926 ve věku pouhých 48 let. V nelehkých poválečných a popřevratových podmínkách dokázal vybudovat školu na skvělé úrovni. O místo jeho posledního odpočinku se stará Gymnázium a Jazyková škola Břeclav.

Dalším již adoptovaným je hrob Františka Kňourka, který zemřel v listopadu 1936 v Charvátské Nové Vsi u Břeclavi. Byl to učitel, skautský pracovník i autor divadelních her. O jeho hrob pečují členové Občanského sdružení Junák z Břeclavi.

Nová aplikace umožňuje vyhledat pouze ty pohřbené, které nájemce hrobového místa zveřejňuje na náhrobku. Přímo v systému pak lze najít kontakt na správu hrobů. Připomínky a náměty mohou zájemci poslat autorce aplikací Jitce Coufalové.

Podle břeclavského místostarosty Jakuba Matušky (Mladí a neklidní) nový systém usnadní práci správcům hřbitova, ale pomůže v orientaci i pozůstalým. „Zadáním jména zemřelého do aplikace naleznete umístění hrobu přímo v mapě. Dalším přínosem je, že nyní elektronicky evidujeme také čestné hroby, což povede k novým možnostem adopce míst posledního odpočinku významných břeclavských osobností,“ nastínil Matuška.

Město provozuje a spravuje veřejné hřbitovy v Lanžhotské ulici, Hřbitovní ulici, Hájové ulici a ulici kpt. Nálepky. Provozní doba je nyní od 7 do 19 hodin. V blížícím se období, kdy si připomínáme památku zesnulých, pak od 6 do 21 hodin. Konkrétní údaje o hřbitovech v jednotlivých městských částech zájemci naleznou na mapovém portálu města.

Nové panely na židovském hřbitově

V Břeclavi se nachází také židovský hřbitov. Konkrétně 800 metrů severně od náměstí T. G. Masaryka, při severní části Mahenovy ulice. Městu se nedávno podařilo získat dotaci z Nadačního fondu obětem holocaustu v programu zachovávání židovských tradic a jejich přibližování široké veřejnosti. Díky této podpoře tak bylo možné rozmístit na hřbitově nové informační panely a vytvořit novou zónu, která alespoň částečně nahrazuje absenci stálé průvodcovské služby.

„Panely seznamují s více než třistaletou historií objektu, přibližují základní rituály židovského pohřbívání, nejzajímavější náhrobky a významné židovské rodiny. Pozornost je samozřejmě věnována i novogotické obřadní síni z roku 1892, připomenutí tragického období šoa a obětí nacistického režimu z řad břeclavských židovských obyvatel. Samostatný panel uvnitř pohřebního areálu potom návštěvníky seznamuje i s významnou osobností Ignaze Edlera von Kuffnera, jehož hrobka ve stylu novorenesance prošla v nedávné době náročnou restaurací,“ přiblížila projekt autorka jeho odborné části Alena Káňová.

Zdroj: iDNES.cz, Veronika Horáková, 30.10.2022