Sochaři letos dokončí opravu hrobky rodiny Oberleithnerovy na šumperském hřbitově

  • od

V letošním roce bude dokončena záchrana další ze zajímavých historických hrobek na centrálním hřbitově v Šumperku. Jde o hrobku rodiny Oberleithnerovy, která se nachází v dolní části hřbitova nalevo od vstupní brány. Oprava, již provádí olomoucká firma Sochaři, si vyžádá zhruba šest set šedesát tisíc korun.

Rekonstrukce začala loni v červnu a je rozložena do dvou etap. „V té první proběhla demontáž jednotlivých částí, které odvezla dodavatelská firma do své dílny a pustila se do jejich restaurování. Na hřbitově tak zůstala pouze základová konstrukce,“ přiblížila loňskou etapu Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení komunálních služeb, z jehož rozpočtu je investice hrazena. Upřesnila, že na první etapu opravy bylo vyčleněno tři sta čtyřicet dva a půl tisíce korun, tři sta sedmnáct tisíc pak pokryje náklady na etapu letošní. „Letos firma vybuduje novou základovou konstrukci, vymění zkorodované spojovací prvky za nové z nerezu a očistí celý povrch architektury. Zrestaurované části poté přiveze zpět do Šumperka a znovu osadí,“ uvedla Eva Nádeníčková. Dodala, že vše by mělo být hotové do konce srpna.

Hrobka byla ve velmi špatném stavu, na kterém se podepsaly i prorůstající kořeny nedaleko rostoucích stromů, zatékání a rovněž poškození vandaly. „Hrobka je zajímavá především svým architektonickým a řemeslným pojetím. Jde o kamennou architekturu složenou z ústředního pilonu, před nímž je umístěna kovová plastika dívky. Její další část tvoří dvě trojdílné lavice, umístěné po stranách zákrytové desky a pilonu. V minulosti zřejmě sloupky lavic zdobily kovové vázy či lucerny, tyto prvky se ale nedochovaly,“ popsala památku vedoucí oddělení státní památkové péče Monika Paulová. Podotkla, že jednotlivé části hrobky byly již silně rozestoupeny a hrozilo jejich zřícení.

Na centrálním hřbitově v Šumperku je ve špatném stavu zhruba desítka hrobek významných šumperských osobností a rodů. Město má záměr je postupně opravit, vše ale závisí na stavu financí. Do někdejší krásy se již loni proměnilo místo posledního odpočinku rodiny Weissovy, před třemi lety pak město opravilo hrobku šumperského stavitele Antona Schwestky na temenickém hřbitově.

Hrobka Familie Oberleithner patřila jedné z větví této významné podnikatelské rodiny, která přesídlila do Šumperka po roce 1800. Až do konce 2. světové války byla úzce spjata s vývojem textilního průmyslu na severní Moravě a její působení ve městě i v okolních obcích zásadně ovlivnilo rozvoj celého regionu. Oberleithnerové stáli například u zrodu první mechanické přádelny lnu na Moravě, jež se nacházela v Šumperku, a jejich výrobky sbíraly pravidelně ocenění na světových výstavách. Zástupci rodiny se také významně angažovali v místní politice a byli členy moravského zemského sněmu.

Zdroj: MÚ Šumperk / Šumpersko.net, 16.4.2023