K repatriaci těl jako zdravotní služby

  • od

Náklady za převoz těl zemřelých pacientů zpět do vlasti v souvislosti s poskytováním přeshraničí zdravotní péče z důvodu přetíženosti zdravotnictví hradí pozůstalým Ministerstvo zdravotnictví, a to s účinností od 9. března 2021.

Repatriace zemřelých pacientů, kteří byli z důvodu přetíženosti nemocnic během intenzivní léčby převezeni mimo území České republiky, se řídí usnesením vlády České republiky ze dne 8. března 2021 č. 273 o úhradě převozů pacientů mezi Českou republikou a dalšími evropskými státy z prostředků státního rozpočtu. Toto usnesení počítá podle přílohy v části II materiálu čj. 250/21 s tím, že: „V případě žádosti o pomoc skrze evropský Systém včasného varování a reakce (EWRS) nabízí Evropská komise možnost refinancování nákladů za přepravu pacientů mezi jednotlivými zeměmi a rovněž za případnou repatriaci zemřelých do vlasti.“

Konkrétní podmínky související s žádostí o refundování nákladů pozůstalým u tohoto typu repatriací sdělí odbor dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví, e-mail: verejnost@mzcr.cz.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj, 21.3.2021